Děti patří do rodin,
ne do ústavů

Usilujeme o to, aby malé děti nebyly umisťovány do ústavní péče. Ta dle dlouhodobých výzkumů narušuje jejich zdravý vývoj, je ve většině případů neopodstatněná a navíc nákladná.

Existují lepší alternativy – intenzivní práce s rodinou dítěte
a náhradní rodinná péče. Plné znění petice najdete zde.

Sběr podpisů je ukončen. V rekordně krátké době se nám podařilo získat 15 693 podpisů. Děkujeme!

Každý váš hlas přispěl k tomu, že jsme mohli předat petici s odborným vyjádřením novým představitelům vlády, poslancům a senátorům.

Pokud chcete sledovat i další kroky, můžete navštívit naše stránky nebo Facebook, kde budeme zveřejňovat další aktuality.

Proč chceme, aby děti
nebyly umisťovány do ústavů?

1

Ústavní výchova poškozuje psychický vývoj dětí. I přes veškerou snahu nejsou kojenecké ústavy schopny zajistit dítěti individuální péči ani možnost přilnout k blízké osobě, která by mu poskytla pocit lásky a bezpečí. To je ale klíčové pro jeho další vývoj.

2

2/3 dětí jsou do kojeneckých ústavů umístěny z důvodu špatné sociální situace rodiny nebo proto, že se o ně rodiče nedokáží postarat. Pokud by se rodině dostala větší sociální i odborná podpora, mohly by tyto děti žít nadále v rodině.

3

Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, kde je běžné a stále možné umisťovat děti do 3 let do ústavní péče.

Podpora biologické rodiny
a náhradní rodinná péče je lepší řešení

Chceme nabídnout rodičům intenzivní pomoc a podporu, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Věříme, že podpora biologické rodiny, rozšíření specializovaných ambulantních služeb a náhradní rodinná péče je to nejlepší řešení.

Rodina dokáže daleko lépe naplňovat psychické a sociální potřeby dětí, a tak předcházet celé řadě problémů, které děti z kojeneckých ústavů provázejí často celé dospívání.

Víte, že...?

Když každý týden dochází do rodiny sociální pracovník, který v ní pomáhá s péčí o dítě,
stojí to stát 30 × méně než pobyt dítěte v kojeneckém ústavu.

Více než 2/3 dětí se v ústavu nikdy nemusely ocitnout.
Jen v roce 2016:

1559dětí bylo přijato do ústavní péče
1133se vrátilo do svých rodin

Děti nemusejí končit v kojeneckých ústavech, pokud se o ně jejich rodiče dokáží postarat.
Chceme proto rodičům zprostředkovat intenzivní pomoc a podporu, aby jejich děti mohly zůstat s rodinou.

Média

Děti bez lásky

Dokument o kojeneckých ústavech a přechodné pěstounské péči v ČR.

V nejlepším zájmu dítěte

Alarmující analýza příčin deprivačního syndromu malých dětí vyrůstajících v ústavech.

Šance dětem

O významu doteků a sociální interakce s blízkou osobou pro život všech dětí.

Co znamená dočasné pěstounství?

Lidé, díky kterým opuštěné děti nemusejí začínat život v kojeneckých ústavech.